دانشمندان قدیمی ترین فسیل های شناخته شده زمین را پیدا کردند

دانشمندان قدیمی ترین فسیل های شناخته شده زمین را پیدا کردند

صدها میلیون سال قبل از آن تاریخی که ما فکرش را می کردیم، حیات روی کره زمین وجود داشته. تا پیش از این تصور می شد که اولین موجودات زنده، حدودا ۳٫۸ میلیارد سال پیش روی کره زمین زندگی می کردند اما فسیل های متعلق به ۴٫۲ الی ۴٫۳ میلیارد سال پیش نشان می دهد که حیات پیش از آن هم روی زمین بوده.

اهیمت این کشف بزرگ در آن است که می توان حالا با قطعیت بیشتری به وجود حیات روی کره مریخ اشاره کرد. این قوی ترین شاهدی است که انسان برای اثبات وجود حیات روی کره مریخ در دست دارد. ۴٫۲ میلیارد سال پیش، مریخ هنوز اقیانوس های پر از آب و اتمسفر داشته.

این میکروفسیل ها حاوی لوله ها و رشته های بسیار ریزی است که توسط میکروب ها ایجاد شده اند. این باکتری ها حداقل ۳۷۷۰ سال پیش می زیستند اما شرایط پیرامون آن ها به گونه ای بوده که شرایط حیات تا ۴٫۲ الی ۴٫۳ میلیارد قبل را فراهم می کرده است.

گفته می شود که ستاره های دنباله دار، اجرام آسمانی و سنگ های بزرگ، منظومه شمسی را در آن دوران بمباران کرده اند و همراه خود، اجزای سازنده زندگی، انواع اتم ها و مولکول ها را آورده اند. همان اجرامی که به زمین رسیده اند، مریخ را هم هدف قرار داده بودند و بنابر شرایط، بعید نیست که حیات زمانی در مریخ هم شکل گرفته باشد.

متیو داد، دانشجوی دکترا که پژوهش خود را با همکاری ناسا انجام داده می گوید: «زمین و مریخ در ابتدا بسیار شبیه به هم بودند. بنابراین انتظار داریم که حیات روی هر دو سیاره را در آن دوران پیدا کنیم. می دانیم که حیات روی کره زمین توانست با سرعت بالایی تکامل یابد. بنابراین اگر ما تکامل حیات در سیستم گرمابی را حتی ۴٫۲ میلیارد سال قبل داشتیم، پس چون هر دو سیاره آب مایع در سطح خود داشته اند، بعید نیست که روی هر دو، حیات شکل گرفته باشد.»

او در ادامه چنین می گوید: «اگر در آینده نمونه هایی از مریخ برگردانیم و به آن سنگ های قدیمی نگاه کنیم اما شواهدی از حیات روی آن مشاهده نشود، قطعا باور می کنیم که زمین استثنا بسیار خاصی بوده و زندگی فقط روی زمین می توانسته شکل بگیرد.»

اشتراک گذاری

پاسخ دهید