راست دست یا چپ دست؟ ستون فقرات تصمیم می گیرد

راست دست یا چپ دست؟ ستون فقرات تصمیم می گیرد

دانشمندان اخیراً به اطلاعات جدیدی دست یافته اند که می تواند منبع راست دست و یا چپ دست شدن افراد را به کلی دگرگون کند و یافته ها و باورهای پیشین را نقض کند.

پیش از این محققان عقیده داشتند که ارجحیت انسان ها به استفاده از دست راست یا چپ می تواند به زمانی بازگردد که انگشت شست خود را می مکیدند، از همین رو به اعتقاد آنها مغز که حرکات اینچنینی را هدایت می کند، در راست دست و یا چپ دست شدن افراد نقش بسزایی دارد.

اما اخیراً دانشمندان دانشگاه رور بوخوم به شواهدی دست یافته اند که این عدم تقارن در انسان پیش از اتصال قسمت مربوط به حرکت در مغز به ستون فقرات شکل گرفته و بنابراین ریشه های آن تنها به ستون فقرات باز می گردد.

برای این منظور محققان توصیف ژنی در ستون فقرات را بین ۸ تا ۱۲ ماهگی بارداری زیر نظر گرفتند. نخست آنها از بافت ستون فقرات جنین نمونه گیری کرده و سپس با استفاده از «INVIEW Transcriptome Discover» به بررسی میکرو RNA استخراج شده از آن پرداختند.

گفتنی است دانشمندان با استفاده از این روش توانستند تفاوت های آشکاری را سمت چپ و راست ستون فقرات و در هشت هفتگی جنین مشاهده کنند که حرکات دست و پای آن را کنترل می کند. نکته قابل توجه این است که محققان با دنبال کردن فعالیت ژنی نتیجه گرفتند که فاکتورهای «وراژن شناسی» در این عدم تقارن نقش بسزایی داشته و از همین رو شرایط محیطی می تواند در راست دست و یا چپ دست بودن افراد تأثیر گذار باشد

اشتراک گذاری

پاسخ دهید